طراحی سیستم های اطفاء حریق ig55

طراحی سیستم های اطفاء حریق ig55 – وجود سیستم های اطفاء حریق در هر ساختمان از جمله ملزومات ایمنی آن ساختمان است. به همین دلیل است که طبق قانون، تمامی مجتمع های مسکونی و غیر مسکونی، کارخانه ها، فروشگاه ها، موزه ها و… باید مجهز به سیستم های اعلام و اطفا حریق باشند. منتهی نوع سیستم باید براساس عوامل اشتعال زا در محیط انتخاب شوند.

02146011017
09224021232

برای مثال در اتاق های کامپیوتری و مخابراتی، کتابخانه ها، فروشگاه ها، اتاق های بایگانی و انبار مواد پزشکی، دارویی و تجهیزات برقی نباید سیستم اطفا حریق آبی استفاده شود بلکه بهترین گزینه، سیستم اطفا حریق گازی است که البته نوع گاز مورد استفاده نیز بسیار اهمیت دارد. طراحی سیستم های اطفاء حریق ig55 از جمله پرکاربردترین تجهیزات مهار کننده آتش در ساختمان های مذکور است.

چند نکته در طراحی سیستم های اطفاء حریق ig55

این گاز از ترکیب مساوی نیتروژن و آرگون به دست آمده و هیچ گونه اثر زیست تخریبی برای محیط و لایه ازون ندارد. از سویی دیگر بدون نگرانی از اینکه مبادا اثر گلخانه ای تشدید شود، می توان از این گاز در سیستم های اطفا حریق استفاده نمود.

طراحی سیستم های اطفاء حریق ig55
طراحی سیستم های اطفاء حریق ig55

زمانی که سیستم اعلام حریق وجود آتش را اطلاع داد، گاز با فشار از مخزن خارج شده و لایه ای را در اطراف شعله ها ایجاد می کند. از یک سو حرارت را جذب کرده و از سویی دیگر غلظت اکسیژن را به زیر 15 درصد می آورد در نتیجه آتش سریعا خاموش می شود. البته این کاهش اکسیژن به کمتر از 10 درصد نمی رسد در نتیجه مشکلی برای انسان های حاضر در ساختمان پیش نخواهد آمد. از دیگر مزیت های سیستم های اطفا حریق ig55 عبارتند از:

–        نداشتن تاثیر خورندگی بر روی اشیای موجود در محیط

–        عدم تشکیل مه بعد از خارج شدن گاز

–        مهار آتش با قدرت بالا

–        عدم نیاز به هزینه بالا برای تعمیرات و نگهداری

طراحی سیستم های اطفاء حریق ig55 – البته برای اینکه بتوان از این سیستم بهترین نتیجه را دریافت نمود، باید در طراحی و نصب تجهیزات، با دقت بالا عمل نمود. لازم است چند نکته را پیرامون این موضوع بیان کنیم:

–        مخزن گاز باید از بهترین جنس ساخته شده و در محلی قرار گیرد که خطر انفجار وجود نداشته باشد.

–        در لوله کشی و نصب نازل ها، باید براساس یک نقشه عمل کرد تا زمانی که سیستم فعال می شود، بتواند کل منطقه مورد نظر را پوشش دهد. در این صورت مهار آتش با قدرت و سرعت بالاتری پیش می رود.

–        کلیه تجهیزات سیستم اطفا حریق ig55 باید در فاصله استاندارد نسبت به تجهیزات الکتریکی قرار گیرند.