طراحی سیستم های اطفاء حریق پودری

طراحی سیستم های اطفاء حریق پودری – از زمانی که وجود سیستم های اعلام و اطفا حریق در ساختمان ها الزامی شد، انواع مختلف این سیستم ها به بازار معرفی گردید و اکنون این امکان وجود دارد که ما براساس مساحت و کارایی ساختمان، از بهترین تجهیزات استفاده کنیم.

02146011017
09224021232

حتما تا به حال در مورد سیستم اطفا حریق پودری مطالبی شنیده اید و می دانید که عملکرد بالایی در خاموش کردن آتش دارد اما نکته لازم به ذکر این است که در هر محیط براساس عامل حریق احتمالی، باید از تجهیزات مناسبی استفاده نمود. آیا می دانید طراحی سیستم اطفا حریق پودری در چه مواردی کاربرد دارد؟

معرفی سیستم اطفا حریق پودری

همانگونه که می دانید عوامل مختلفی منجر به آتش سوزی می شوند ولی آنچه که این بین مشترک است این است که اکسیژن و عامل حریق، مثلث آتش را تشکیل داده و منجر به شعله ور شدن آتش می گردد.

تصوری که در ذهن عموم مردم وجود دارد این است که با آب می توان آتش را خاموش کرد اما آیا می دانید کارایی آب بی مهار آتش، به عامل حریق بستگی دارد؟ برای مثال فرض کنیم که انبار سوخت و یا پمپ بنزین آتش گرفته است. سوخت ها مایعات روغنی هستند که در آب حل نمی شوند. در نتیجه اگر با آب بخواهید آتش را خاموش کنید، عامل حریق از بین نمی رود. در چنین مواردی است که سیستم اطفا حریق پودری اهمیت خود را نشان می دهد.

طراحی سیستم های اطفاء حریق پودری
طراحی سیستم های اطفاء حریق پودری

مکانیسم عمل سیستم اطفا حریق پودری

همانگونه که از نام سیستم اطفا حریق پودری مشخص است، در این سیستم ها از پودر برای مهار کردن آتش استفاده می شود. اما حتما این سوال برای شما نیز پیش می آید که آتش چگونه با پودر مهار می شود؟ وقتی پودر شیمیایی بر روی آتش پاشیده می شود، چند اتفاق رخ می دهد:

–        پودر این قابلیت را دارد که در یک لحظه، عامل حریق را خنک کند در نتیجه دما افت می کند و یک راس از مثلث آتش، مهار خواهد شد.

–        سوخت ها در محفظه های فلزی نگهداری می شوند و اتش باعث افزایش دمای فلز می گردد. به این معنا که سطوح فلزی در چنین محیط هایی، عامل ثانویه حریق خواهند بود. زمانی که سیستم اطفا حریق پودری فعال می شود، قرار گرفتن پودر روی فلز، همانند یک عایق عمل نموده و در نتیجه بین آتش و سطح فلز فاصله ایجاد می شود.

–        مسیر سوم که پودرهای شیمیایی از طریق آن باعث مهار آتش می شوند، از هم گسستن آتش است. به عنوان یک آزمایش، در یک محیط فلزی کوچک آتش درست کرده و اکنون روی آن خاک بپاشید. مشاهده می کنید که ذرات خاک باعث باز شدن شعله های آتش از هم خواهند شد. در نتیجه زنجیره آتش از هم پاره می شود.

پودرهای سیستم اطفا حریق پودری

اندازه ذرات پودری وجود در این سیستم ها در حد 10-8 میکرون است و هر چه ریزتر باشند، با قدرت بیشتری می توانند آتش را مهار کنند چون از یک سو به سطح بهتر می چسبد و از سویی دیگر قادر خواهند بود زنجیره آتش را سریع تر پره کنند. البته موضوعی که مدتی است در میان مردم مطرح شده است، سمی بودن پودرهای شیمیایی مورد استفاده است.

لازم می دانیم این نکته را متذکر شویم که آن مواد سمی نیستند اما تصور کنیم که شما در معرض بادی پر از گرد و غبار قرار گرفته اید. چه اتفاقی برای شما می افتد؟ این ذرات معلق وارد ریه ها شده و به تدریج دچار مشکلات تنفسی خواهید شد. در مورد سیستم اطفا حریق پودری نیز تنها این مشکل وجود دارد. به همین دلیل است که بعد از مهار آتش باید آب زیاد نوشیده و از آب میوه هایی همانند پرتقال استفاده کنید.

طراحی سیستم های اطفاء حریق پودری