طراحی سیستم های اطفاء حریق ایروسل

وجود سیستم اطفا حریق در ساختمان، یکی از ملزومات دریافت پایان کار توسط سازمان های نظام مهندسی است. دلیل این سختگیری، ارتقا امنیت ساختمان و حفظ جان اهالی آن است. انواع سیستم اطفا حریق وجود دارد که کارشناسان براساس اندازه و کارایی ساختمان، بهترین نوع را انتخاب خواهند کرد. در این مقاله شما را با طراحی سیستم های اطفاء حریق ایروسل آشنا خواهیم کرد.

02146011017
09224021232

معرفی طراحی سیستم های اطفاء حریق ایروسل

این سیستم در واقع ترکیبی از سیستم اطفا حریق گازی و پودری است. به این معنا که ماده خاموش کننده شامل ذرات جامد با اندازه بسیار ریز و ماده گازی است. با توجه به اینکه از ذرات ریز آئروسل در طراحی این سیستم اطفا حریق استفاده می شود، نام سیستم بر همین مبنا انتخاب شده است. البته ذرات موجود در این سیستم تا زمانی که خارج نشده اند، به شکل بخار هستند ولی وقتی خارج می شوند، به شکل یک ماده جامد بسیار متراکم خواهد بود.

روش های مهار آتش توسط سیستم اطفا حریق آئروسل

مکانیس عمل این سیستم، شامل 4 مرحله است که به آن مربع آتش گفته می شود. چهار ضلع این مربع عبارتند از:

1-    در ابتدا منجر به انزوای سوخت می شود. در واقع عامل حریق را کم می کند.

2-    سپس درجه حرارت حریق را پایین می آورد. چون تا زمانی که دما بالا باشد، طبق مثلث حریق، آتش بیشتر خواهد شد.

3-    سومین عامل احتراق، اکسیژن است. این سیستم اطفا حریق باعث خفه شدن آتش خواهد شد.

4-    در نهایت از واکنش زنجیره ای میان این سه عنصر جلوگیری می کند.

طراحی سیستم های اطفاء حریق ایروسل
طراحی سیستم های اطفاء حریق ایروسل

اما حتما این سوال برای شما نیز پیش آمده است که سیستم اطفا حریق آئروسل چگونه از واکنش های زنجیر های عناصر آتش جلوگیری کرده و حریق را مهار می کند؟ دو مکانیسم برای این منظور وجود دارد:

–         ذرات آئروسل از جنس پتاسیم کربنات (K2CO3) هستند که وقتی ترکیب جامد تعلیق ساز در اثر حرارت تجزیه می شود، پتاسیم کربنات به دست می آید. وقتی این ذرات در هوا آزاد می شوند، آتش را محاصره می کنند در نتیجه این کار باعث خفگی آن خواهد شد. از سویی دیگر این محاصر باعث جذب حرارت توسط ذرات آئروسل و تبدیل شدن آن ها به رادیکال پتاسیم (+K) می شود. این رادیکال ها با هیدروکسید، هیدروژن و اکسیژن واکنش داده و پتاسیم هیدروکسید و آب تولید می گردد. همانگونه که متوجه شدید، در این سیستم اطفا حریق نه  تنها رادیکال پتاسیم از بین نرفته بلکه طبق واکنش مذکور، مدام تولید می شود. همین تولید ادامه دار منجر به اختلال در واکنش های حفظ حریق شده و نهایتا آتش مهار می شود.

–        ذرات آئروسل در اطراف آتش، یک ابر بزرگی تشکیل می دهند که باعث افت دمای آتش خواهد شد. درست است که این ذرات بسیار کوچک هستند ولی وقتی به صورت متراکم در کنار یکدیگر قرار گیرند، قدرت بسیار بالایی در جذب حرارت آتش به دست می آورند.

زمانی که سیستم اعلام حریق، وجود آتش را در محیط گزارش نمود، آغازگرهای الکتریکی و یا مکانیکی موجود در سیستم اطفا حریق آئروسل فعال شده و در نتیجه قطعه ایجاد کننده تعلیق، فعال می گردد. در حال حاضر سیستم اطفا حریق آئروسل به عنوان بهترین سیستم برای مهار آتش شناخته شده است چرا که کارایی بسیار بالایی در مهار حریق دارد.

هر اندازه تراکم ذرات در اطراف آتش بیشتر باشد، قدرت سیستم اطفا حریق نیز بیشتر خواهد شد. از طرفی هر چه این ذرات با سرعت بیشتری بتوانند هاله ای در اطراف حریق تشکیل دهند، آتش زودتر خفه می شود. البته نوع سوخت، محل نصب سیستم اطفا حریق، تجهیزات موجود در محیط از نظر احتراق پذیر بودن و… نیز بر کارایی سیستم اطفا حریق آئروسل تاثیر می گذارند.

طراحی سیستم های اطفاء حریق ایروسل