طراحی سیستم های اطفاء حریق اتاق سرور

طراحی سیستم های اطفاء حریق اتاق سرور – با توجه به تنوعی که در انواع سیستم اطفا حریق وجود دارد، کارشناسان براساس نوع ساختمان و عوامل اشتعال زای موجود در  آن، باید از سیستم مناسب استفاده کنند. سیستم اطفا حریق اتاق سرور از جمله تجهیزاتی است که غالبا در سازمان و حتی ساختمانی هایی که بسیار بزرگ بوده و حساسیت تجهیزات موجود در آن زیاد است، مورد استفاده قرار می گیرد.

02146011017
09224021232

معرفی طراحی سیستم های اطفاء حریق اتاق سرور

این سیستم با دقت بالایی می تواند ذرات دود موجود در هوا را از طریق تجهیزات مکنده، شناسایی کند. زمانی که هوا به داخل محفظه مکیده شد، دستگاه لیزر تعبیه شده داخل آن می تواند کوچکترین ذرات دود را تشخیص دهد و سیگنال هایی به اتاق سرور که کنترل مرکزی را برعهده دارد ارسال می کند. در نتیجه آژیر خطر به صدا درآمده و سیستم اطفا حریق فعال می شود. در طراحی سیستم های اطفاء حریق اتاق سرور باید چند نکته را مد نظر قرار داد:

–        ابعاد قسمتی که قرار است به عنوان اتاق سرور در نظر گرفته شود، مشخص گردد. علاوه بر طول و عرض، حتما ارتفاع را نیز باید اندازه گرفت چون حجم فضا برای تعبیه کابل ها و افزایش امنیت مرکز بسیار اهمیت دارد.

طراحی سیستم های اطفاء حریق اتاق سرور
طراحی سیستم های اطفاء حریق اتاق سرور

–        در اتاق سرور، کابل های زیادی وجود دارد که همگی به تجهیزات برقی متصل هستند. یک مشکل کوچک می تواند کل اتاق را به انفجار برساند. بنابراین در طراحی این سیستم باید از دتکتورهای خطی حرارتی استفاده شود. در صورتی که حرارت در کابل ها افزایش پیدا کند، دتکتور آن را تشخیص داده و سیگنال هایی را به سیستم اعلام حریق ارسال می کند. در نتیجه سیستم اطفا حریق فعال خواهد شد.

–        در صورتی که لازم است از سقف و کف کاذب استفاده شود، محاسبات لازم برای بررسی ارتفاع انجام شود.

–        رک هایی که در اتاق سرور تعبیه می شوند باید بر طبق نقشه از پیش طراحی شده در داخل اتاق نصب گردند.

–        لازم است در اتاق سرور سیستم سرمایشی برای جلوگیری از افزایش دما وجود داشته باشد. براساس اندازه اتاق، تجهیزات موجود در آن و همچنین محاسبه سرعت باد به گونه ای که دتکتورها دچار خطا نشوند، باید از سیستم خنک کننده مناسب استفاده کرد.

–        همانگونه که می دانید باید کابل ها از داخل سقف یا کف کاذب عبور داده شوند تا در معرض آسیب قرار نگیرند.

–        در طراحی سیستم های اطفاء حریق اتاق سرور باید به این مسئله توجه داشت که تمامی مناطق هدف، تحت پوشش قرار گیرند لذا نصب دتکتورها، کابل کشی، نازل ها و… براساس یک نقشه انجام گیرد.