استانداردها

استاندارد طراحی سیستم های اعلام واطفاء حریق
مرداد, 1400 بدون نظر استانداردها
فایل ها را از لینک های زیر دانلود کنید : استاندارد طراحی سیستم های اعلام حریق (NFBA 72) : استاندارد طراحی سیستم اطفاء حریق CO2 : استاندارد طراحی سیستم اطفاء حریق پایه آب : استاندارد طراحی سیستم اطفاء حریق گازهای بی اثر (FM200,IG55) :  
ادامه مطلب