درباره ما

معرفی و تاریخچه

کار گروه effgroup  در بهمن ماه سال 1392 با هدف فعالیت در زمینه‌های ایمنی در سطح کشور شروع به فعالیت نموده است این کارگروه با بهره گیری از مدیران و مهندسان برگزیده و متخصص داخلی و خاجی که بیش از 25 سال در حوزه‌های صنعتی،نیمه صنعتی و ساختمانی  فعالیت داشته اند را دعوت به همکاری نموده است. می‌توان از رسته های فعالیتی این کار گروه را به استقرار سیستم‌های اعلام حریق در  برنده‌های مطرح بازار ایران و طراحی سیستم های اطفا حریق اتوماتیک با نرم افزارهای به روز دنیا اشاره نمود.

درباره ما
درباره ما

نوع فعالیت ما

1-واحد سرویس و  نگهداری :

این واحد  با اجرای سرویس های دوره ایی بر اساس استاندارد های مربوطه ضامن سلامت  سیستم های اراِئه شده می باشدسرویس on call  از دیگر خدمات کار گروه است که در تمامیه زمان شبانه روز  به مشتریان ارائه میشود.

2-واحد طراحی و مشاوره :

این واحد با بهره‌گیری از استانداردهای  به روز دنیا و آتش نشانی کشور و همچنین  با استفاده از اخرین تکنولوژی همواره محاسبات هیدرولیکی نرم افزاری در سیستم های اطفاء و ارائه‌ی استاندارد‌های طراحی سیستم اعلام را به مشتریان خود  ارائه میدهد.

3-واحد اجرایی :

این واحد جهت ارائه خدمات برتر به مشتریان، از استاد کاران و تکنسین ها و مهندسان ناظر با تجربه در صنایع مختلف در پروزه های اجرایی خود استفاده نموده است.