تعمیر و نگهداری سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

تعمیر و نگهداری سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر – از دیرباز، مردم برای خاموش کردن آتش، از آب استفاده می کردند و در میان انواع سیستم اطفا حریق که تاکنون ابداع شده اند، سیستم اطفا حریق آبی از جمله رایج ترین تجهیزاتی است که هنوز هم کاربرد بسیار زیادی دارد.

02146011017
09224021232

این سیستم در سال 1874 توسط هنری پارملی ابداع شد. جالب است بدانید تحقیقات نشان داده است نزدیک به 40 درصد آتش سوزی ها را می توان تنها با یک اسپرینکلر مهار نمود به همین دلیل است که هنوز هم سیستم اطفا حریق اسپرینکلر به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی انواع سیستم اطفا حریق اسپرینکلر

مهمترین و اصلی ترین تجهیزات موجود در سیستم اطفا حریق اسپرینکلر شامل شیرآلات، شبکه لوله کشی و اتصالات جانبی است. 4 مورد از سیستم اطفا حریق اسپرینکلر عبارتند از:

–        سیستم اطفا حریق لوله تر (Wet Pipe Sprinkler System):

در این سیستم، اسپرینکلرها به مخزن آب وصل هستند. به محض اینکه حریق اتفاق افتاده و افزایش دما توسط دتکتورها تشخیص داده شود، اسپرینکلرها فعال شده و آب با فشار از آن ها خارج می شود.

–        سیستم اطفا حریق لوله خشک (Dry Pipe Sprinkler System):

در مناطق که زمستان های بسیار سردی داشته و یا برای برخی از ساختمان همانند پارکینگ که دما پایین بوده و احتمال یخ زدن آب وجود دارد، باید سیستم لوله خشک طراحی شود. در این سیستم، لوله ها در حالت عادی خشک هستند. با تشخیص حرارت توسط دتکتور، هوای موجود در لوله ها که باعث بسته شدن شیر تخلیه آب می شود، از اسپرینکلر خارج شده و در نتیجه با کاهش فشار هوا، شیر آب باز می شود. در نتیجه آب وارد لوله ها شده و با فشار تخلیه خواهد شد.

تعمیر و نگهداری سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر
تعمیر و نگهداری سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

–        سیستم اطفا حریق سیلابی (Deluge Sprinkler System):

این سیستم مجهز به شیر کنترل اتوماتیک است که تجهیزات تشخیص حریق الکتریکی یا فشاری به آن متصل هستند در نتیجه به محض اینکه آتش و افزایش دما تشخیص داده شود، سیگنالی به شیر کنترل ارسال شده و آب به صورت سیلابی از اسپرینکلرها خارج می شود.

–        سیستم اطفا حریق پیش عملگر (Preaction Sprinkler System):

همانگونه که گفته شد، سیستم های اطفا حریق زمانی فعل می شوند که دتکتورها افزایش دما را تشخیص دهند. اما شاید تا به حال شما نیز با این مورد برخورد داشته اید که سیستم دچار خطا شده و بدون اینکه آتشی وجود داشته باشد، اسپرینکلرها را فعال کرده است. در مناطقی همانند موزه، کتابخانه و به طور کلی ساختمان هایی که ورود آب خسارت زیادی به بار می آورد، از سیستم اطفا حریق پیش عملگر استفاده خواهد شد. در این سیستم، به جای اینکه دتکتور به شیر کنترل وصل باشد، سیستم اعلام حریق از طریق سیستم کنترل مرکزی، سیگنال را به شیر کنترل آب ارسال می کند.

اهمیت تعمیر و نگهداری سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر

همانگونه که گفته شد اساس سیستم اطفا حریق اسپرینکلر، استفاده از آب است. زمانی که آژیر خطر به صدا در آمد، آب با فشار از لوله ها خارج می شود. اکنون تصور کنیم سیستم دچار مشکل شده است در نتیجه ساختمان در آتش خواهد سوخت. به همین دلیل است که تعمیر و نگهداری سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر در زمان های مشخص و توسط کارشناسان حرفه ای اهمیت دارد تا در صورت بروز عیب، قبل از اینکه خطری رخ بدهد، تعمیرات انجام شود.