احیای سیستم های اعلام حریق

احیای سیستم های اعلام حریق – انسان در طول زندگی ممکن است انواع بلایای طبیعی را تجربه کند که گاها حتی به قیمت از دست رفتن جان خو و یا عزیزان تمام خواهد شد. آتش سوزی یکی از بدترین حوادثی است که در کمترین ثانیه، تمام دارایی انسان را از او گرفته و اگر نتوانید خود را نجات دهید، منجر به مرگ خواهد شد.

02146011017
09224021232

در ساختمان های بزرگ همانند مجتمع های چند طبقه مسکونی و تجاری، آتش سوزی در یک واحد، به قسمت های دیگر ساختمان نیز سرایت خواهد کرد به همین دلیل است که وجود سیستم اعلام و اطفا حریق در چنین ساختمان هایی اهمیت دارد. البته بعد از نصب و راه اندازی، باید به مسئله احیای سیستم اعلام حریق توجه شود تا مطمئن شوید همیشه سالم بوده و کارایی خود را دارد.

بررسی اجزای تشکیل دهنده سیستم های اعلام حریق

همه انواع سیستم های اعلان حریق به دور از نحوه عملکرد، از چند جز تشکیل شده اند:

1-    سامانه مرکزی اعلام حریق (Control panel)

زمانی که اطلاعاتی از محیط مبنی بر وجود خطر آتش سوزی توسط سیستم اعلام حریق دریافت شد، پردازش این اطلاعات به قسمت مرکزی سپرده می شود تا خطر، هشدار داده شود.

2-    تجهیزات تشخیص دهنده حریق (Detectors)

دتکتورها به انواع مختلفی شامل آشکارسازدودی،آشکارسازحرارتی، آشکارساز شعله آتش، آشکار ساز مونوکسید کربن و… تقسیم می شوند. وظیفه این قطعات، تشخیص عامل حریق در محیط است.

3-    تجهیزات اعلام حریق(Alarms)

بعد از اینکه خطر توسط سیستم تشخیص داده شد، باید اعلام شود . انواع مختلف آژیرها برای این منظور در داخل سیستم هشدار دهنده حریق تعبیه شده است.

احیای سیستم های اعلام حریق
احیای سیستم های اعلام حریق

معرفی انواع سیستم های اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق از نظر نحوه اطلاع رسانی به دو دسته تقسیم می شوند:

1-    سیستم اعلام حریق انفرادی

این دسته از سیستم ها می توانند آتش را در محل تشخیص داده و در همان قسمت، آژیر به صدا در می آید.

2-    سیستم اعلام حریق مرکزی

اما نوعی دیگر که پیشرفته تر بوده و برای ساختمان های بزرگ استفاده می شود، سیستم های مرکزی است. در این حالت عامل حریق و محل آن شناسایی شده و اطلاعات به تابلوی مرکزی انتقال داده می شود. سپس آژیر خطر به صدا در می آید. در این سیستم ها، آشکارسازها در قسمت های مختلف ساختمان نصب شده و کلیه اطلاعات به تابلوی مرکزی می رسد. همچنین ویژگی دیگر آن ها، امکان اطلاع خطر به آتش نشانی است. این دسته از سیستم های شناسایی حریق به دو دسته تقسیم می شوند:

الف-   سیستم متعارف

عملکرد این سیستم، به این صورت می باشد،هنگام تشخیص حریق توسط اشکار سازها(دتکتورها) تنها منطقه(محدوده) حریق بر روی کنترل پانل نشان داده می‌شود.

ب- سیستم آدرس پذیر

عملکرد این سیستم، همانطور که از نامش پیداست هنگام تشخیص حریق توسط آشکاز ساز ها (دتکتورها) ادرس دقیق حریق بر روی پانل نشان داده می‌شود

اهمیت احیای سیستم های اعلام حریق

همانگونه که متوجه شدید، سیستم های اعلام حریق اهمیت بسیار زیادی در تامین امنیت ساختمان از طریق فعال کردن سیستم های اطفا حریق دارند. این سیستم ها در انواع مختلف طراحی شده و عملکرد خاص خود را دارند. کافی است در یکی از تجهیزات، مشکلی رخ داده تا سیستم عملکرد درستی نداشته باشد. . به همین دلیل است که باید در بازه های زمانی مشخص، احیای سیستم اعلام حریق توسط کارشناسان انجام گیرد. البته گروه های مهندسی که نصب و  راه اندازی این تجهیزات را انجام می دهند، خدمات بعدی را برعهده گرفته و به روزرسانی و احیا را نیز برعهده می گیرند. منظور از احیای سیستم های اعلام حریق ، رفع نواقص و عیوب رخ داده در سیستم، تعویض برخی از قطعات و حتی تغییر در محل نصب آن ها است.